کشور آمریکا با وجود تزریق واکسن فایزر، در مرگ‌ و‌ میر کرونایی، وضعیت بهتری از ایران ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا