کلانتری در سال گذشته گفته است خوزستان تا ۵۰ سال آینده مشکل آب ندارد.

مکان شما:
رفتن به بالا