کویت و عربستان مجددا ادعای مالکیت میدان گازی آرش را کرده‌اند

مکان شما:
رفتن به بالا