گلیشفته فراهانی گفته‌ است که در فیلم «درباره الی»، اصغر فرهادی تمرین‌های آزاردهنده به او می‌داد

مکان شما:
رفتن به بالا