گوگل با سرویس “Bard” به میدان مبارزه با “ChatGPT” می‌آید

مکان شما:
رفتن به بالا