یاسمین مقبلی عضو ارتش آمریکا بوده و در ماموریت‌های جنگی حضور داشته است

مکان شما:
رفتن به بالا