یلدا معیری عکاس خبری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم‌ علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، منع استفاده از موبایل و منع اقامت در تهران هر یک به مدت دو سال، ارائه خدمات عمومی رایگان به عنوان پاکبان در پارک بانوان به مدت دو ماه و تهیه پژوهش‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای از آثار مطهری، محکوم شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا