یونان برای پرداخت مطالبات بازنشستگانش ۱۰۰ جزیره را فروخت

مکان شما:
رفتن به بالا