یکی از اوراق قرآن دزدیده شده از موزه ملی پارس، در ساتبیز لندن به حراج گذاشته شده است

مکان شما:
رفتن به بالا