یکی از جایگاه‌های ورزشگاه آنفیلد به نام یکی از نمادهای جنگ انگلستان و هلند است

مکان شما:
رفتن به بالا