یک میلیون و دویست هزار دوز واکسن برکت حین پر کردن ویال‌ها از دست رفت.

مکان شما:
رفتن به بالا