یک پلیس زن در کانادا پس از توییت درباره سوءاستفاده جنسی محکوم به اخراج یا استعفای اجباری شد

مکان شما:
رفتن به بالا