۱۸۴ نفر در ترکیه به‌علت تخلف در ساخت مسکن بازداشت شده‌اند

مکان شما:
رفتن به بالا