۲۰ نفر از ورودی‌های کارشناسی ۱۴۰۰ شریف از امتیاز فرزندان هیئت‌علمی برای انتقال به دانشگاه شریف استفاده کرده‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا