۳۹ هواپیمای ایران‌ایر با ارزش ۹۳۰۰ میلیارد زمین‌گیر شده‌اند؛ درحالی‌که درآمد این شرکت ۶۴۰۰ میلیارد و زیانش ۴۹۰ میلیارد تومان است

مکان شما:
رفتن به بالا