۴۴۰ هزار رای در انتخابات ۲۸خرداد ۱۴۰۰ گم شده است.

رفتن به بالا