۶ شهریور ۱۴۰۰ در استان سیستان ‌و‌ بلوچستان تعداد فوتی‌های کرونا به صفر رسید و علت آن واکسیناسیون گسترده است.

مکان شما:
رفتن به بالا