سه نفر از پرسنل نیروگاهی با همکاری ضدانقلاب، برق شهرهای بزرگ را قطع می‌کردند.

مکان شما:
رفتن به بالا