در پی ممنوعیت فرانسه برای بازی با ورزشکاران روسیه؛ به علیرضا فیروزجا، اجازه بازی با حریف روسی داده نشد.

مکان شما:
رفتن به بالا