نفرت‌پراکنی (hatespeech) vs هراس‌افکنی (fearspeech) در شبکه‌های اجتماعی آنلاین

از سیاست تعدیل محتوا تا ترفندهای جدید شبکه‌های اجتماعی اخیرا سیاست‌های تعدیل محتوا به کار می‌گیرند تا از گسترش نفرت‌پراکنی جلوگیری کنند و اینگونه، پست‌های مضر و نامربوط (اسپم) حذف…

بیشتر بخوانید

روند شیوع محتواهای غیرقانونی در  Meta

نتایج نشان می‌دهد که سیاســــت‌های محتــــوایی متا در راستای استانداردهای اجتماعی در کنترل شیوع محتوای غیرقانونی در فیسبوک و اینســــتاگرام بســــیار تاثیرگذار بوده است و در بیشتر دسته‌بندی‌ها به کمتر…

بیشتر بخوانید