علی‌اکبر رائفی‌پور

علی‌ اکبر رائفی‌پور سخنران ایرانی است که با سخنرانی‌های متعددی که در دانشگاه‌ها دربارهٔ شیطان‌پرستی، فراماسونری، صهیونیسم، مهدویت و تئوری‌های توطئه انجام می‌دهد، شهرت پیدا کرده‌است.

0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
50%1 راستی آزمایی
50%1 راستی آزمایی