علیرضا زالی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره)

علیرضا زالی، پزشک و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) است. او پیش از این رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بود . او در تاریخ ۱۶ مهر سال ۱۳۹۸ با ابلاغ وزیر بهداشت، به سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران منصوب شد. وی در زمان فراگیری کروناویروس در ایران نیز فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران بود.

100%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی