سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت ایران

سد احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۳ شهریور ۱۴۰۰ و سخنگوی اقتصادی دولت ایران از ۴ آبان ۱۴۰۰ است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. همچنین در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ با ۲۵۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت.

50%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
50%1 راستی آزمایی