اسفندیار رحیم مشایی

رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دوره دهم ریاست جمهوری

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دوره دهم ریاست جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دوره نهم ریاست جمهوری بوده است. پیش از این، او سابقه ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در دوران شهرداری محمود احمدی‌نژاد و ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد در دوره دهم ریاست جمهوری را داشته است. او در شهریور ۱۳۹۷ به ۶ سال حبس محکوم شد.

67%2 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
33%1 راستی آزمایی