حسن خجسته باقرزاده

معاون پیشین صدای سازمان صداوسیما در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی

حسن خجسته باقرزاده، معاون پیشین صدای سازمان صداوسیما در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی بر این سازمان است. او دانش‌آموخته مردم‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک دکتری مدیریت استراتژیک است.

50%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
50%1 راستی آزمایی