محمود احمدی‌ نژاد

رئیس‌جمهور دوره ششم ریاست‌جمهوری

محمود احمدی‌نژاد، سیاستمدار ایرانی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ششمین رئیس‌جمهور ایران بود. وی همچنین از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ اولین استاندار اردبیل و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ شهردار تهران بود.

25%1 راستی آزمایی
25%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
50%2 راستی آزمایی