محمدجواد آذری جهرمی

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات  فناوری اطلاعات در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی است. او نخستین وزیر جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷متولد شده است. در کارنامه او، معاونت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی دیده می‌شود.

0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
100%2 راستی آزمایی