محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد مهدی اسماعیلی، سیاستمدار ایرانی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. او دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است. تحصیلات حوزوی را نیز تا پایان دوره سطح ادامه داده است. وی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد.

0%0 راستی آزمایی
100%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی