محمدرضا اسکندری

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری_صنعتی اروند

محمدرضا اسکندری، هم‌اکنون در دولت سیزدهم به‌عنوان مدیرعامل منطقه آزاد تجاری_صنعتی اروند فعالیت می‌کند. وی در دولت نهم، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر جهاد کشاورزی بود‌. همچنین از  سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رئیس سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ نیز مدیرعامل مؤسسه جهاد سازندگی استقلال بود. او در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به‌عنوان رئیس سازمان امور عشایر کشور فعالیت می‌کرد.

0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
100%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی