محسن مهرعلیزاده

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت دوم سید محمد خاتمی

محسن مهرعلیزاده، استاندار خراسان در دولت اول سید محمد خاتمی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت دوم سید محمد خاتمی بود. او استاندار پیشین استان اصفهان بود که در سیزدهین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، شرکت کرد که پیش از برگزاری انتخابات، به سود عبدالناصر همتی از رقابت کناره‌گیری کرد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴نیز شرکت کرده بود که در دور نخست، با کسب یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۶۴۰ رای در مقام آخر قرار گرفت.

https://mehralizadeh.ir/

100%3 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی