آیت‌الله سید علی سیستانی

مرجع تقیلد

آیت‌الله سیستانی، از مراجع بزرگ شیعه حوزه علمیه نجف و از فقها و مجتهدین بزرگ مذهب شیعه محسوب می‌شوند. ایشان در سال ۱۳۴۰ شمسی و در ۳۱سالگی موفق به دریافت اجازه اجتهاد مطلق از دو استاد بزرگ خود، آیات عظام خویی و حلی شدند. آیت‌الله سیستانی در سال ۱۳۹۳ و در پی ظهور دائش در عراق، حکم جهاد صادر کردند.

https://www.sistani.org/persian/

0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
100%2 راستی آزمایی