زهرا آیت‌اللهی

رئیس پیشین شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

زهرا آیت‌اللهی، رئیس پیشین شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و از اعضای حقوقی پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او مدیریت گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ـ وابسته به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ـ را برعهده دارد.

0%0 راستی آزمایی
100%1 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی
0%0 راستی آزمایی