فکت‌تاک، پادکست اختصاصی فکت‌یار

فکت‌تاک، پادکست اختصاصی فکت‌یار است. ما در اینجا اپیزود‌های مختلفی از حقایق پراهمیت روز، فکت‌چکینگ، فیک‌نیوزها، سواد رسانه، کاربرد هوش مصنوعی در علوم اجتماعی، خبرنگاری و رسانه و در نهایت علوم اجتماعی محاسباتی را منتشر می‌کنیم.

پادکست‌ها