کلیپ‌ها

مستند‌ها و محتوای ویدئویی، منعکس‌کننده بخشی از واقعیات جهان اجتماعی به روایت لحظات عینی هستند. ما در فکت‌یار تلاش می‌کنیم تا بخشی از این واقعیات اثرگذار اجتماعی را در قالب کلیپ‌های تامل‌برانگیز و حاوی اطلاعات مهم مختلف با شما به اشتراک بگذاریم. ویدئو‌های این صفحه اغلب با محوریت موضوعاتی مثل وقایع مهم اجتماعی، تغییرات اجتماعی، سواد رسانه، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری و رسانه است. پس در کنار هم می‌بینیم و می‌آموزیم.

ویدئو‌ها