سامانه راستی آزمایی اخبار و اطلاعات

ما یک تیم مستقل از متخصصین علوم اجتماعی محاسباتی و کارشناسان رسانه
هستیم که به اکتشاف، راستی‌ آزمایی و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا
گمراه‌کننده در اینترنت و فضای مجازی می‌پردازیم.

حالت‌های راستی‌‌آزمایی اخبار

درست

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی در راستی آزمایی درست است و خطای فاحشی ندارد

نیمه درست

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی در راستی آزمایی درست است اما جزئیات مهمی را حذف کرده یا مطلب را خارج از زمینه اصلی روایت کرده است

گمراه‌کننده

گزاره مورد بررسی گمراه‌کننده است؛ زیرا جزئیات مهمی را حذف کرده یا مطلب را خارج از زمینه اصلی روایت کرده است.

نیمه نادرست

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی دارای عناصری از واقعیت است اما فکت‌های مهمی را نادیده گرفته است که می‌تواند منجر به گمراهی خواننده شود

نادرست

نمایش این نشانگر به این معناست که گزاره مورد بررسی نادرست است و صحت ندارد

جدید ترین اخبار را با لنز راستی آزمایی بررسی کنید

خدمات ما

راستی‌آزمایی اطلاعات و اخبار

تمرکز اصلی فکت‌یار، راستی‌ آزمایی اخبار منتشر شده در اینترنت است و به مرور، راستی‌ آزمایی در سایر پلتفرم‌ها نیز اضافه خواهد شد.

ارسال گزارشات دوره‌ای

بر اساس حوزه فعالیت یا تنظیم‌گری سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی، گزارش‌های تخصصی‌ و شخصی‌سازی‌ شده تهیه و ارسال می‌شود

انتشار عمومی نتایج راستی‌آزمایی‌ها

تمامی اطلاعات و اخبار راستی‌آزمایی‌شده به همراه نظر تیم کارشناسی و توضیح مختصری در مورد علت درستی یا نادرستی برای عموم منتشر می‌شود

مقابله با گسترش اطلاعات نادرست

فکت‌یار به مرور زمان و با توسعه نیروی‌ انسانی خود، اقدامات مهمی در زمینه مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در برنامه دارد

متدلوژی راستی‌آزمایی‌ها