استرالیا اپراتور ‌Telstra را به دلیل ادعای دروغ به دادگاه کشاند

مکان شما:
رفتن به بالا