امام خمینی عبارت «میزان؛ رأی ملت است» را در مقام جدلی گفته‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا