براساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی، ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال تاریخ بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا