تعداد کشته‌شدگان غزه از تعداد قربانیان بزرگ‌ترین نسل‌کشی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر است

مکان شما:
رفتن به بالا