جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، رژیم اسرائیل را مصداق آپارتاید دانسته است.

مکان شما:
رفتن به بالا