دولت ترکیه کسانی که در انتخابات شرکت نکنند را ۳۰۰ لیر جریمه می‌کند.

مکان شما:
رفتن به بالا