سهامداران بورس ۱.۵ میلیارد دلار زیان کردند

مکان شما:
رفتن به بالا