فردی بابت تهدید بایدن در فیسبوک توسط پلیس کشته شد

مکان شما:
رفتن به بالا